PROGRAM KONFERENCJI

dzień godzinanr tytuł osoba prezentująca afiliacja
28.IX, wtoreksesja 1
10.00-10.05Powitanie zebranych (na zdalnej konferencji) i słowo wstępne.Jan Marcin Węsławski IO PAN
10.05-10.20 1 Udział Polaków w badaniach oceanu (Participation of Poles in oceanic research).Jan Marcin Węsławski IO PAN
10.20-10.35 2 Polskie badania antarktycznego zoobentosu. (Polish studies on the antarctic zoobenthos). Krzysztof Jażdżewski
10.35-10.50 3 Szkielet koralowca: aragonitowy i kalcytowy w jednym. (The coral skeleton aragonite and calcite in one). Jarosław Stolarski IP PAN
10.50-11.05 4 Zjawiska lodowe, sejsmoakustyka badania dna i osadów morskich. (Ice phenomena, seismoacoustics the sea bottom and sediment studies). Jerzy Giżejewski IGF PAN
11.05-11.15 Przerwa.
11.15-11.30 5 Ziemia. Czy jest miejsce dla naszych wnuków? (Earth. Is there a place for our grandchildren?). Krzysztof Teisseyre IGF PAN
11.30-11.45 6 Ostatnia ostoja raf koralowych południa Morza Czerwonego. (The last refugium for coral reef in Red Sea). Adam Kellermann i Marek Grządziel
11.45-12.00 7 Czy wystarczy ryb dla przyszłych pokoleń? (Will there be enough fish for future generation?) Marta Potocka, Katarzyna Frankowiak MSC
12.00-12.15 8 Współczesne i kopalne rafy środowisk mezofotycznych (Recent and fossil mesophotic reefs). Bogusław Kołodziej UJ
12.15-12.30 9 Dyskusja
29.IX, środa sesja 2
10.00-10.05Powitanie
10.05-10.20 10 Wpływ zmian klimatu na koralowce. Rafy na krawędzi. (Climate change imnpact, reefs on the verge). Jadwiga Ziomacka-Moczarska WWF Polska
10.20-10.35 11 Rekonstrukcja paleogeograficzna oddziaływania Morza Czarnego na Rzymski Fort Apsaros, rejon stanowiska archeologicznego w Gonio, Gruzja. (Paleogeographic reconstruction of the Black Sea Roman fort Fort of Apsaros, Gonio archaeological site, Georgia). Leszek Łęczyński, Aleksandra Zgrudno, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Shota Mamuladze i Grzegorz Soszka IO UG
10.35-10.50 12 Prowadzenie Europejskiego programu hodowlanego orlenia cętkowanego (Aetobatus ocellatus) w ogrodach zoologicznych i akwariach publicznychJakub Kordas OZ Wrocław
10.50-11.05 13 Oceanaria świata (Oceanaria of the world) Tadeusz Kaleta SGGW
11.05-11.15 Przerwa.
11.15-11.30 14 Rekiny a edukacja morska morska dzieci i młodzieży w płockim ZOO (Sharks and marine education in Płock Zoological Garden) Dorota Raniszewska, Bogdan Koczyk OZ Płock
11.30-11.45 15 Edukacja morska w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB. (Marine education at the Sea Fisheries Institute Aquarium, Gdynia). Małgorzata Żywicka MIR PIB
11.45-12.00 16 Styk edukacji i rozrywki w architekturze – edukatorium oceaniczne. (The education-entertainment junction – the oceanic “learnatorium”). Maja Wrońska
12.00-12.15 17 Blaknięcie koralowców w akwariach - na podstawie własnych obserwacji. Grzegorz Czarnecki OZ Warszawa
12.15-12.30 2 Polskie badania antarktycznego zoobentosu. (Polish studies on the antarctic zoobenthos). Krzysztof Jażdżewski
12.30-12.45 Zakończenie konferencji i pożegnanie uczestników.Jan Marcin Węsławski IO PAN