wersja angielska   wersja angielska

Wydarzenia w IO PAN

20 września 2016, Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 lipca 2016 r. odszedł od nas prof.Czesław Druet, Twórca i wieloletni Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN. Pozostajemy w smutku i żalu z powodu tej niepowetowanej straty.
Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Oceanologii PAN

Zarys sylwetki naukowej profesora dr hab. inż. Czesława Drueta (29.03.1926-10.07.2016)

Specjalności naukowe:
Hydrodynamika morskich budowli i akwenów portowych, dynamika stratyfi­kowanego oceanu, elementy hydro­mecha­niki geofizycznej, dynamika morza, oceanografia fizyczna, przybrzeżne procesy morskie.
Autor i współautor 11 książek naukowych i ponad 90 artykułów naukowych. Laureat nagród o randze państwowej oraz kilku nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytucji regionalnych.
Piastowane funkcje naukowe w Polsce:
Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium PAN, Przewodniczący i Honorowy Przewodniczący Komitetu Badań Morza (Polish SCOR), wieloletni Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Polski przedstawiciel w Międzyrządowym zespole roboczym Komisji Oceanograficznej UNESCO. Tytuł Doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (22.11.2008).
Organizacja nauki w Polsce:
Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN (1976/90). Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Oceanografii) (1984/96), Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk - Oddział Gdańsk (1980/83). Członek rad naukowych kilku krajowych instytutów badawczych.
Działania na arenie międzynarodowej:
Wiceprzewodniczący Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej UNESCO (1978/82). Przewodniczący Rady Naukowej MKOl-UNESCO (1982/84). Przewodniczący Rady Naukowo - Technicznej Światowego Programu Morskiego (1977/80). Członek Grupy Sterującej Projektu Morze Grenlandzkie (1984-1995). Członek Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR). Członek Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego. Starszy naukowiec kilku wspólnych międzynarodowych doświadczeń w strefach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego (1973/79).
IOPAN Powrót do strony IO PAN