Baltic Sea. Reflection of the stars

Dołącz do telekonferencji

imię
nazwisko
email
afiliacja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w celu zgłoszenia udziału i uczestniczenia w konferencji organizowanej przez Instytut pt. „Baltic Sea. Reflection of the stars”, 11 marca 2021.
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się pod adresem internetowym: https://www.iopan.pl/bip_2/RODO.html